James Tallmadge: Ændringsforslag til det fremsatte lovforslag om optagelse af Missouri som stat, 1818

.... at slaveri eller tjeneste med ufri status skal forbydes, undtagen som straf for forbrydelse .... at alle børn af slaver, født i omtalte stat, efter dennes optagelse i unionen skal frigives, dog således at de kan holdes i tjenesten indtil de fylder 25 år.