George Catlin: Om indianernes fremtid, 1857 (uddrag)

Med nysgerrig interesse betragter den civiliserede verden disse engang så talrige folk og sammenligner den tilstand, de var i, med den, de snart vil befinde sig i. Det er en sag, som bestemt kræver opmærksomhed, og som bestemt bør påkalde sig oplyste samfunds sympati. Der er mange beviser i dette lands historie, som oplyser, at denne talrige og agtværdige del af den menneskelige familie, som boede i de forskellige egne af Nordamerika, omfattede mere end 14 mio. dengang, da de første angloamerikanske indvandrere kom til landet, og at deres antal senere er reduceret til noget mindre end 2 mio., utvivlsomt som følge af fornævnte indvandring.

 
Det er en overraskende kendsgerning, og hvis den er sand, resulterer den i andre kendsgerninger, som er lige så overraskende eller alarmerende, og som ethvert nysgerrigt menneske må Ønske at undersøge nærmere. Den første konklusion, man drager af disse præmisser, er disse folks hurtige forfald, og som med vore dages hastighed før eller senere må føre til det triste resultat, at de udryddes totalt. ingen, som læser historien om tidligere ødelæggelser blandt dem, vil være i tvivl om deres ulykkelige udryddelse; man kan blot tænke på, at de allerede er fejet bort fra 2/3
af kontinentet. Hvem vil da rejse rundt på den uhyre "grænse", ligesom jeg har gjort, og være vidne til den måde, hvorpå disse stakler går i forfald, mens de kæmper for deres rettigheder imod begærlige hvide. Hvis en sådan læser eller rejsende Ikke har et hjerte af sten, vil han græde på deres vegne og være parat til at indrømme, at deres karakter og skikke på nuværende tidspunkt må være en vigtig genstand for interesse...

 

Kilde: George Catlin: Letters and Notes on the Manners, Customs and Condition of the North American Indians, 1857.