Alexander H. Stephens: A Constitutional View of the War between the States. Philadelfia 1868

Mange skribenter går i dag ud fra den forudsætning, at den nylig afsluttede krig var resultatet af en konflikt mellem to kontrasterende ideer eller principper med hensyn til spørgsmålet om negerslaveriet. Ifølge deres teori var det denne modsætning, som den "uundgåelige konflikt" i princippet opstod af, den konflikt, der endte med denne forfærdelige væbnede kamp. De der går ud fra denne forudsætning, og teoretiserer om konflikten på denne måde, er kun overfladiske iagttagere.

 
At oprindelsen til krigen skal søges i en konflikt mellem indbyrdes modstridende principper, som i deres virkning på menneskers adfærd til slut forårsagede det væbnede sammenstød, må antages at være e£ ubestrideligt faktum. Men de modstridende principper, som førte til sammenstødet, var af en helt anden karakter end antaget i den nævnte forudsætning. Disse kontrasterende principper havde deres udspring i selve den måde staternes styre var indrettet på. Konflikten opstod i princippet på grund af forskellige og modstridende opfattelser af forbundsregeringens karakter. Kampen stod mellem dem, der mente at den udelukkende var af føderal karakter, og dem, der hævdede at den helt igennem var national. Det var en strid mellem de føderative principper på den ene side, og centralisering og magtkoncentration på den anden side....