James Ford Rhodes: Lectures On the American Civil War. New York 1913 (Oversat)

Der ligger en vis risiko i at ville tilskrive en historisk begivenhed én enkelt årsag. Men når det drejer sig om den nordamerikanske borgerkrig, kan man trygt påstå, at der var én eneste årsag, nemlig slaveriet.
Da William E. Forster i det engelske underhus i juli 1862 sagde, at han anså det for almindelig anerkendt, at slaveriet var årsagen til krigen, blev han mødt med udråb som: "nej", "nej", og "toldsatserne". Eftersom sydstaterne gik ind for frihandel, og nordstaterne gik ind for beskyttelsestold, var dette et meget naturligt svar. Men det var udtryk for en misforståelse, hvilket en henvisning til den mest voldsomme toldkrise i vor historie viser.... Takket være præsident Jacksons fasthed, og takket være en forsonlig indstilling i det parti, der gik ind for høje toldsatser, trådte denne ophævelsesbeslutning aldrig i kraft. Men hele hændelsesforløbet, og South Carolinas underkastelse, viste at den amerikanske union ikke lod sig opløse af en toldstrid....
.... Man havde muligvis kunnet undgå borgerkrigen, såfremt nordstaterne havde bøjet sig for sydstaterne, og, som Lincoln udtrykte det, var ophørt med at betegne "slaveriet som urigtigt i enhver henseende", og i stedet havde betragtet det "som ét blandt mange spørgsmål vedrørende ejendomsret". Og såfremt man havde talt "om negre som vi gør om vore heste og vore kvæg". Nordstaterne ville med andre ord havde været nødt til at undertrykke deres egen oplyste indstilling til slaveriet. Omvendt kunne krigen være blevet undgået, hvis sydstatsfolkene havde ændret indstilling, og var gået over til den opfattelse, der var fremherskende blandt grundlæggerne af republikken: nemlig, at slaveri var et onde; og såfremt de havde givet deres samtykke til at indskrænke den voksende udbredelse af slaveriet. Det logiske resultat ville så være blevet en gradvis afskaffelse af slaveriet, og nordstaterne var rede til at give kompensation til slaveejerne. Men den der i 1861 i sydstaterne havde givet udtryk for en sådan opfattelse, han ville være .blevet grint ud, udskreget og forfulgt af en pøbelhob.