Lincolns kommentar til Douglas udtalelse, 15.9. 1858

For det første har USA's højesteret besluttet, at enhver kongresbeslutning om forbud mod slaveri i territorierne er forfatningsstridig; at de er nået frem til denne dom som en konsekvens af en forudgående dom, at USA's forfatning udtrykkeligt anerkender ejendomsret til slaver og .... at ingen må berøves sin ejendom uden lovlig rettergang .... Jeg forstår også, at dommer Douglas holder fast ved den afgørelse; vanskeligheden er da: Hvorledes er det muligt for nogen magt at udelukke slaveriet fra territorierne uden at det sker i strid med den afgørelse