Douglas' svar på nogle spørgsmål, som Lincoln stillede ham i Freeport, d. 27. august 1858.

(Lincolns vigtigste spørgsmål var: Hvorledes kan De forene princippet i Kansas-Nebraska-loven med Dred Scott-afgørelsen?)

Douglas:
.... Det næste spørgsmål, som hr. Lincoln har stillet mig, lyder: Kan befolkningen i et territorium på nogen lovlig måde, mod en USA borgers ønske, udelukke slaveriet fra deres område før udarbejdelsen af, en statsforfatning? Jeg svarer udtrykkeligt, som hr. Lincoln har hørt mig svare hundrede gange før overalt i Illinois, at efter min opfattelse kan indbyggerne i et territorium på lovlig måde udelukke slaveriet fra deres område....
Det er derfor ligegyldigt, hvilken afgørelse højesteret herefter må træffe i det abstrakte spørgsmål, om slaveri kan eller ikke kan indføres i et territorium ifølge forfatningen, for befolkningen har efter loven ret til at indføre det eller udelukke det, ligesom de vil ....

Befolkningens ret til at oprette et slaveterritorium eller et slavefrit er fuldkommen og absolut ifølge Nebraska-loven ....