Dred Scott-sagen. Dred Scott's ansøgning til retten

Dred Scott versus Alex. Sandford, Saml. Russel and Irene Emerson To the Honorable, the Circuit Court within and for the County of St. Louis.

 

Deres ansøger, Dred Scott, en farvet mand, foreligger ærbødigst, at engang i 1835 blev Deres ansøger erhvervet som slave af en John Emerson, siden hen afgået ved døden; i 1836 eller 1837 bragtes Deres ansøger fra staten Missouri til Fort Snelling, et fort der dengang var besat af amerikanske soldater, beliggende i det territorium, som Frankrig overdrog USA under navn af Louisiana, nord for 36°30" nordlig bredde, nu en del af staten Minnesota; han blev boende i Fort Snelling i hen ved et år og holdt Deres ansøger i slaveri i strid med lovene vedtaget af Kongressen 1806 og 1820, kaldet An Act to Authorize the People of Missouri Territory to form a Constitution and State Government, and for the Admission of such State into the Union on an equal footing with the Original States, and to Prohibit Slavery in Certain Territories.
 

Deres ansøger erklærer, at omtalte Emerson senere er afgået ved døden efterladende sig en enke Irene Emerson og et umyndigt barn, hvis navn er ukendt for Deres ansøger; og at en vis Alexander Sandford er administrator på omtalte Emersons gods, og at Deres ansøger nu ulovligt holdes i slaveri af omtalte Sandford, og omtalte Irene Emerson gør krav på Deres ansøger som del af omtalte Emersons og en vis Samuel Russels ejendom.
 

Deres ansøger beder derfor den ærede ret om at tilstå ham ret til at udtage stævning for at opnå hans ret til frihed, og at de nødvendige forholdsregler må blive anført i præmisserne