Kansas-Nebraska-loven 1854

(Der blev vedtaget to enslydende love.)

Det er herved vedtaget .... at hele det territorium, som ligger inden for følgende grænser.... får en foreløbig regering og får navn af Nebraska-territoriet; og når det omtalte territorium eller dele deraf optages som stat eller stater, skal det optages i unionen med eller uden slaveri, således som dens/deres forfatning foreskriver i optagelsesøjeblikket....

Det vedtages endvidere.... at forfatningen og alle De forenede Staters love, som ikke er lokalt uanvendelige, skal have samme kraft og virkning i det omtalte Nebraska-territorium som overalt i USA, undtagen 8. sektion af den lov, der forberedte Missouris optagelse i unionen, vedtaget 6. marts 1820, som hermed erklæres for ugyldig, da den er i uoverensstemmelse med princippet om ikke-intervention fra Kongressens side i spørgsmål om slaveri i staterne og territorierne, således som det er anerkendt gennem lovgivningen i 1850, almindeligvis kaldet kompromisforholdsreglerne. Det er den virkelige hensigt og mening med denne lov ikke at tillade slaveri eller forbyde det i noget territorium eller nogen stat, men at overlade det til indbyggerne selv fuldkomment frit at danne og regulere deres institutioner på deres egen måde, kun underkastet De forenede Staters forfatning....