Synspunkter vedrørende abolitionistbevægelsen

a) Forfatteren Henry David Thoreau:
Hvorledes passer det sig for et menneske at opføre sig over for det amerikanske styre i dag? Jeg må svare, at jeg kan ikke være i forbindelse med det uden at føle det vanærende Jeg kan i øjeblikket ikke anerkende den politiske organisation som min regering, som samtidig er slavens regering .... hvis loven er af en sådan karakter, at den tvinger dig til at være agent for uretfærdigheden over for et andet menneske, så, siger jeg, bryd loven ....

 
b) Postminister Amos Kendall
1835 sendes besked ud til alle postmestre om at stoppe post fra abolitionister, bl.a. begrundet således:
Jeg forstår fra de prøver på antislaveripublikationer, jeg har set, og samstemmende vidnesbyrd fra alle andre grupper blandt borgerne end abolitionisterne, at propagandaen direkte har til formål at frembringe onder og rædsler i Syden, som er værre end resultaterne af almindelige invasioner eller oprør. Deres oprørske billeder og brændende appeller til følelser og lidenskaber vil medføre mord i alle familier og i en ikke alt for fjern fremtid en blodig borgerkrig....

 
c) En sydstatsmand citeret i Olmsted: The Cotton Kingdom, s. 579:
En virkelig fare for slaveopstand eksistere ikke. Vi mener, at vi har mest at frygte fra den organiserede aktion, som er rettet mod slaveejernes samvittighed og frygt; fra den kætterske propaganda, som abolitionisterne bringer ind i vore skoler, på vore prædikestole og i vore hjemlige cirkler. Abolitionisterne kan kun opnå deres hensigter ved at alarmere de svage og vaklendes samvittigheder og ved at sprede en sygelig følsomhed over for slavespørgsniålet blandt vort folk.

d) John C. Calhoun
(ledende demokratisk politiker):

Det er en stor og farlig fejltagelse at tro, at alle mennesker er lige berettigede til frihed. Det er en belønning, som skal fortjenes, ikke en velsignelse, som gratis tildeles alle uden forskel; det er en belønning reserveret for den intelligente, den patriotiske, den retskafne og værdige; og ikke et ben, som skænkes et folk, der er for uvidende, undermålere og for mangelfulde til at kunne skønne på den eller nyde den....
Disse store og farlige fejltagelser har deres rod i den fremherskende opfattelse, at alle mennesker er født frie og lige; intet kan være mere forkert og falsk.... I stedet for at være født frie og lige er mennesker født underkastet, ikke blot forældrenes autoritet, men også lovene og institutionerne i deres fædreland, under hvis beskyttelse de trækker vejret for første gang ....

d) Daniel Webster

(ledende Whigpolitiker):
.... abolitionisterne skabte en storstilet agitation i Norden mod slaveriet i Syden.
Hvad var så resultatet? Slavernes bånd blev bundet endnu strammere, end de havde været før .... Den offentlige mening, som i Virginia var begyndt at vende sig mod slaveriet og havde åbnet for diskussion af spørgsmålet, trak sig tilbage og lukkede sig inde i sin borg....
Vi ved det er en kendsgerning, og vi kender grunden. Og alt, hvad disse agiterende folk har opnået, er ikke at udvide, men lægge bånd på, ikke at få frigivet, men bundet slavebefolkningen fastere i Syden. Det er min vurdering af sagen.

 

Kilde: Bernard Peder: Viewpoints: USA, 1967, s. 127-29.