Præsident Jacksons erklæring om ophævelse 10. december 1832

.... (South Carolinas) forordningen er baseret på den mærkværdige opfattelse, at enhver stat kan erklære en lov, som er vedtaget af Kongressen, for ugyldig og tilmed forbyde dens iværksættelse, og ikke på den uomstødelige ret enhver stat har til at modstå love, som er i strid med forfatningen og for tyngende til at blive tålt. Og de mener, at de kan gøre således ifølge forfatningen; at forfatningen tillader en stat at blive i unionen samtidig med, at den ikke er bundet af andre end de af unionens love, som staten selv vælger at anse for at være i overensstemmelse med forfatningen .... Vor nuværende forfatning ville være lavet forgæves, hvis denne doktrin vinder overhånd....

 
Jeg anser derfor en enkeltstats ret til at annullere en af De forenede Staters love for at være uforenelig med unionens eksistens, udtrykkelig modsagt af forfatningens ordlyd, uden medhold i forfatningens ånd, uforenelig med ethvert princip, hvorpå forfatningen blev udarbejdet og Ødelæggende for den store sag, som forfatningen skulle skabe....

 
(Til borgerne i South Carolina) Det var på dette tidspunkt usædvanligt at præsidenten henvendte sig direkte til indbyggerne i en delstat.: De som fortalte jer, at I fredeligt kunne forhindre lovens iværksættelse i jeres stat, har ført jer bag lyset; men de kan ikke selv være blevet ført bag lyset. De ved, at modstand med magt ville være den eneste måde at hindre lovene på, men de ved også, at sådan magtanvendelse vil blive imødegået. De ønsker løsrivelse; men lad jer ikke narre af ord. løsrivelse med væbnet magt er forræderi. Er I virkelig rede til at påtage jer den skyld? ....