Forordning om ophævelse vedtaget af South Carolinas parlament 24. november 1832 (uddrag)

(Kort forinden havde Kongressen vedtaget en ny toldlov med endnu højere toldsatser end i
1828.)

 

Eftersom De forenede Staters Kongres ved forskellige love, som tilsyneladende går ud på at lægge told på import fra udlandet, men i realiteten har til hensigt at beskytte den hjemlige industri, har givet fordele til klasser og individer, som er beskæftiget i bestemte erhverv, til skade for andre klasser og individer, og ved helt at fritage visse varer for told, som ikke produceres i USA for at skaffe påskud til at lægge endnu højere og mere tyngende afgifter på varer, der svarer til dem, der skal beskyttes, er gået ud over dens retmæssige magt ifølge forfatningen.... så erklærer vi, repræsentanter for South Carolinas folk, alle de toldlove ..... som er ulovlige, og som krænker forfatningen, for ugyldige, og ingen embedsmand eller indbygger i denne stat er forpligtet til at følge dem....