South Carolinas parlament protesterer mod toldlovene 19. december 1828 (uddrag)

(1827 blev der fremsat forslag i Repræsentanternes Hus om at hæve tolden på uld-, jern-, hamp-, hør-, bomuldsvarer og glas. Forslaget blev vedtaget, men faldt i Senatet. Næste år blev dog forslag om endnu højere afgifter vedtaget i begge huse, og i maj 1828 underskrev præsident Adams loven, der blev kaldt "den afskyelige toldlov".)

 


South Carolinas Senat og Repræsentanternes Hus .... protesterer på folkets vegne mod det system af beskyttelsestoldlove, som for nylig er blevet vedtaget af de føderale myndigheder af følgende grunde:
1. fordi South Carolinas folk har overdraget Kongressen magt i tillid til at den skal fuldbyrde visse bestemte sager, og enhver magtudøvelse til andre formål er en krænkelse af forfatningen;

 
6. da ret og magt til at beskytte industrien intetsteds står skrevet som overdraget Kongressen og heller ikke kan anses for nødvendig og passende for at udføre nogen anden speciel magt, så må den være reserveret enkeltstaterne ifølge forfatningens artikel I afsnit 10;

 
7. fordi, selvom man indrømmede Kongressen en forfatningsmæssig ret til at beskytte industrien ved at pålægge importtold eller indføre handelsrestriktioner.... så vil dog en told, som har yderst ulige og tyngende virkninger, være ensbetydende med et sådant magtmisbrug, at det er uforeneligt med et frit styre, retfærdighed og alles lighed for loven og lige ret til beskyttelse;

 
8. endelig, fordi South Carolina på grund af sit klima og sin beliggenhed og særlige indretninger er og altid må være totalt afhængig af landbrug og handel, ikke blot med henblik på at skabe fremgang, men simpelthen for at eksistere. Fordi værdifulde produkter fra jorden er blandt de meget få, som kan dyrkes med udbytte ved slavearbejde, og hvis staten skulle miste sin udenrigshandel, vil disse produkter blive begrænset til et uhensigtsmæssigt marked med det resultat, at denne frugtbare stat vil ende i fattigdom og blive affolket. Dens indbyggere vil i fortvivlelse udvandre til lykkeligere egne, og staten vil gå i opløsning....