Bomuldsindustri i New England og i sydstaterne i 1840 og 1850

 

 

Virksom-
heder

Kapital i $

Antal
beskæftigede

New England

1840

674

34.931.399

46.834

 

1850

564

53.832.430

61.893

Sydstaterne

1840

248

4.331.078

6.642

 

1850

166

7.256.056

10.043


Kilde: American Historical Statisticsl diverse udgaver. Stuart Bruckey: Cotton and the Growth of American Economy, 1790-1860, 1967.