Litteraturliste

På dansk:
Bjerre-Poulsen, Niels: USA - historie og identitet, Gads Forlag 2000
Ny gymnasielærebog om USA's historie med vægt på amerikanernes opfattelse af deres historie

Bjøl, Erling: Politikens USA historie i 3 bind, 1987-88.
Grundig og flot illustreret USA-historie.

Christensen, John: Den amerikanske borgerkrig, Bd. 1 Optakten 1861-62; Bd. 2 Vendepunktet
1863-1865

Emil 1996
God fremstilling af borgerkrigen med hovedvægt på den militære historie.

Damm, Jens m.fl.: USA i støbeskeen, Indenrigske problemer 1870-1916
Lærebog om USA efter borgerkrigen med mange kilder.

De Forenede Staters historie, udgivet af De Forenede Staters Informationstjeneste, 1971
Velskrevet kort introduktion til USA's historie.

Hansen, Erik: Negeren i USA, 
Gyldendal 1976
Gymnasielærebog med gode kilder.

Hemmersam, Karl-Johann og Kristoffersen, Kirsten: USA før borgerkrigen, 
Acta Serien, Munksgaard 1978
Forløberen for denne bog.

Münch, Jørn P.: The Old South, 
Forlaget Futurum, 1995
Lærebog til engelsk med mange gode tekster fra sydstaterne fra borgerkrigen op til1990'erne.

Weber, Michael: De sorte amerikaneres borgerretsbevægelse, 
Åløkke 2000
Oversat bog i serien "årsager og virkninger" beregnet for folkeskolens ældste klasser
 
 
 
På engelsk (nogle få ud af over 50.000):

Ammons, Elizabeth (ed.)"Uncle Tom's Cabin", 
Authoritative Text, Backgrounds and Contexts, Criticism"
., 
W.W.Norton & Co., 1994
Den originale tekst med omfattende kommentarer.

Davis, Kenneth C.: Don't Know Much About the Civil War, 
Avon Books 1996
Letlæst fremstilling skrevet af journalist.

Foner, Eric: A Short History of Reconstruction, 
Harper and Row, 1990
En ny og grundig analyse af denne periode.

Foote, Shelby: The Civil War: A Narrative, 3 bd., 
Random House, 1958-74
Den klassiske fortælling om krigen.

Horwitz, Tony: Confederates in the Attic - Dispatches from the Unfinished Civil War, 
Vintage Books 1999
Prisbelønnet bog om amerikanernes forhold til borgerkrigen i dag.

McPherson, James M.: Battle Cry of Freedom, 
Penguin 1988
Knap 900 sider meget velskrevet og grundigt standardværk om krigen.

McPherson, James M. og Cooper, William J. Jr. (eds.): Writing the Civil War, 
University of South Carolina Press, 1998
Det nyeste om forskningen i borgerkrigen.

Morison, Samuel Eliot: The Oxford History of the American People,
Vol 2: 1789 Through Reconstruction,
 
Meridian 1994
Velskrevet standardværk om USA historie.

Ward, Geoffrey C.: The Civil War, An Illustrated History, 
Knopf, 1990
Udgivet i forbindelse med Ken Burns TV-serie; flot udstyr og mange illustrationer