Nyere udgivelser

Allen, Thomas B. and Abell, Sam (photographer): The Blue and the Gray, 1993
En levende beskrivelse af borgerkrigen og dens følger, der også beskriver teknologi, medicin, indianere, de sorte soldater, kvinderne og andre emner.

 

Andreasen, Mads Findal og Pedersen, Lisbeth: Danskere i Den Amerikanske Borgerkrig, Siden Saxo, 2003, nr. 2
I 1800-tallet udvandrede en lang række danskere. Man kunne forestille sig, at disse flygtede fra uroen i midten af 1800-tallet og søgte til fredeligere lande. Imidlertid viser undersøgelser af dansk udvandring til USA, foretaget af Mads Findal Andreasen og Lisbeth Pedersen, at mange danske udvandrere meldte sig til soldatertjeneste i den amerikanske borgerkrig. I artiklen fremgår det, at god hyre, udsigten til jord og genvejen til social accept var blandt hovedårsagerne til, at danskerne meldte sig til de barske kamphandlinger.

 

Berlin, Ira: Generations of Captivity. A history of African-American Slaves
2003, 374 sider, illustreret, The Belknap Press/Harvard University Press
I New York Times Book Reviews anmeldelse af bogen skriver Charles B. Dew: "Ira Berlin has written what will undoubtedly become one of the indispensable books on North American slavery"(23. marts, 2003).

 

Bjøl, Erling: Gyldendals USA-historie, 2002
Bjøls trebinds værk om USAs historie fra 1987-88.

 

Chadwick, Bruce: The Reel Civil War : Mythmaking in American film
2001, 366 s., illustreret, Alfred A. Knopf

 

Civil War Book Review
Link: http://www.cwbr.com/civilwarbookreview/
Amerikansk tidsskrift, der udkommer fire gange om året, med
anmeldelse eller omtale af 125 til 150 nyligt udkomne eller
trykte bøger om USA før, under og efter borgerkrigen. På hjemmesiden kan man søge i de sidste tre årgange af tidsskriftet.

 

The Civil War Society's Encyclopaedia of the Civil War
1997, 417 sider, illustreret, Wings Books

 

Commager, Henry Steele (ed.): The Civil War Archive. The History of the Civil War in Documents.
Revised and expanded by Erik Bruun, Black Dog & Leventhal Publishers, New York, 2000.
Meget rost samling af dokumenter/kilder, der dækker perioden fra maj 1860 til og med rekonstruktionsperioden.
De 854 sider indeholder såvel centrale historiske dokumenter som mange førstehånds beretninger.
Værket er en ny udgave af Commagers bog fra 1950: "The Blue and the Gray".

 

Dailey, Jane and others (eds.) Jumpin´ Jim Crow, Southern Politics from Civil War to Civil Rights, 325 s.Princeton University Press, 2000, £11,50 (paperback)
En række yngre forskeres undersøgelse af den hvide undertrykkelse af de sorte fra borgerkrigen frem til 1950´erne.

 

Dew, Charles B, Apostles of Disunion: Southern Secession Commissioners and the Causes of the Civil War, University Press of Virginia, 2001
En undersøgelse af de reelle grunde, der lå bag sydstaternes løsrivelse på grundlag af en undersøgelse af de opfordringer, som kom fra allerede løsrevne stater til de stater, der endnu ikke havde besluttet sig. Slaveriet og racespørgsmålet var den vigtigste grund!

 

Eicher, David J.: The Civil War in books : an analytical bibliography
1997,407 sider, illustreret, University of Illinois Press

 

Gallagher, Gary W. and Nolan, Alan T.(eds.) The Myth of the Lost Cause and Civil War History, Indiana University Press, 2000
En samling meget roste artikler om myten om den ædle sag, som sydstaterne kæmpede for, og denne mytes overleven i dag. JamesM McPherson kaldte meget sigende sin anmeldelsen af værket (New York Times Book Review 12.4.2001) "Southern Comfort".

 

Gallman, J. Matthew (ed.): The Civil War Chronicle: The Only Day-By-Day Portrait of America’s Tragic Conflict As Told by Soldiers, Journalists, Politicians, Farmers, Nurses, Slaves and Other Eyewitnesses. 2000.
Ny rost samling af tekster, hvor krigen ses "nedefra" fra såvel krigsfronten som hjemmefronten. Tekstsamlingen muliggør sammenligning af de forskellige opfattelser og aspekter af borgerkrigen.

 

Grant, Susan-Mary and Reid, Brian Holden (eds.): The American Civil War, Explorations and Reconsiderations, 366 s. Longman, £55
Festskrift til den britiske historiker Peter J. Parish, der i 1975 udgav "The American Civil War" med bidrag af bl.a. James M. McPherson. De forskellige artikler giver en indføring i nogle af forskningsområderne i forbindelse med borgerkrigen.

 

Hillstrom, Kevin m.fl. : American Civil War: Primary Sources, 1999.
Ny tekstsamling til borgerkrigen.

 

Horton, James Oliver og Lois E. Horton: Slavery and the Making of America, Oxford University Press, 2004, 254 s.
Nyudgivet bog i forbindelse med TV-serien, der indeholder en række billeder og uddrag af slaveberetninger. Se herunder under TV-serier. 

 

Jacobsen, Anders: Racisme og borgerrettigheder, på vej mod en ny vurdering af amerikansk antislaveripolitik?
Historisk Tidsskrift 99/1, s. 121-137

 

McSherry, Frank jr., et al (eds.) Civil War Women: The Civil War Seen Through Women’s Eyes in Stories by Louisa May Alcott, Kate Chopin, Eudora Welty and Other Great Woman Writers, Touchstone Books, 1990 

 

Oppel, Frank (ed.) The Photographic History of the Civil War, Vol. 1-5, div. år.
En samling enestående billeder fra borgerkrigen af slagmarker, soldater, officerer og meget andet 

 

Randall, Alice: The Wind Done Gone, Houghton Mifflin Company, 210 s, 2001 $22
"Borte med blæsten" i en ny udgave, hvor historien ses fra de sortes synspunkt, skrevet af en 42-årig sort journalist, sangskriver og forfatter. Bogen har vakt meget debat i USA. Omtalt i Politiken 29. juli 2001.

 

Sorte skæbner, autentiske slaveberetninger fra det 18. og 19 århundrede, Redigeret og oversat af Erik Overgaard Pedersen og Mogens Pontoppidan, Multivers, 2003
Syv interessante slaveberetninger bl.a fra Nat Turner og Frederic Douglass, 235 sider

 

Stampp, Kenneth: The Causes of the Civil War, Pocket Books, 1995 (oprindelig udgivet 1974)

 

Samling af 87 korte uddrag fra politikere, historikere og andre om baggrunden for borgerkrigen og borgerkrigens årsager. 245 sider.